• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o akcizama sa podzakonskim aktima
  Zakon o akcizama sa podzakonskim aktima

  Zakon o akcizama sa podzakonskim aktima

  Sadržaj:

  1. ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 i 30/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i 1a)

  Značenje pojedinih izraza (član 1a)

  II. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2.)

  III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE (čl. 3. do čl. 5.)

  Proizvodnja i uvoz (čl. 3. do čl. 5.)

  IV. OBVEZNIK AKCIZE (čl. 6. i 7.)

  V. OSNOVICA AKCIZE (član 8.)

  VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE (čl. 9. do čl. 18.)

  Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti (čl. 9. do čl. 9b)
  Duvanske prerađevine (član 10.)
  Etil-alkohol (etanol) (član 11.) - brisano
  Alkoholna pića (član 12.)
  Akcize na alkoholna pića (čl. 12a i 13.)
  Kafa (čl 14. i 14a)
  So za ishranu (član 15.) - brisano
  Luksuzni proizvodi (član 16.) - brisano
  Indeksacija (član 17.)
  Kontrolne akcizne markice (član 18.)

  VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE (čl. 19, 19a i 20.)

  Oslobođenja (čl. 19. i 19a)
  Umanjenje obračunate akcize (član 20.)

  VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (čl. 20a i 20b)

  VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE (čl. 21. do čl. 29.)

  Obračun akcize (član 21.)
  Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda (član 21a)
  Obračunavanje akcize na tečni naftni gas (čl. 21b i 22.) - brisano
  Posebni slučajevi obračunavanja akcize (član 22a)
  Plaćanje akcize (član 23.)
  Podnošenje poreske prijave (čl. 24. do čl. 26.)
  Kamata (član 27.) - brisano
  Prinudna naplata (član 28.) - brisano
  Mesto plaćanja akcize (član 29.)

  IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE (čl. 30. do čl. 34.)

  Prijava mesta obavljanja delatnosti (član 30.)
  Evidencija (čl. 31, 31a i 32.)
  Popis zaliha (čl. 33. i 34.)

  X. ZASTARELOST (član 35.) - brisano

  XI. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (član 36.) - brisano

  XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE (čl. 37. do čl. 40.)

  Povraćaj akcize (član 37.)
  Pravo na kamatu (član 38.) - brisano
  Refakcija akcize (čl. 39. do čl. 40.)

  XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE (čl. 40a do čl. 40đ)

  XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA (član 40e)

  XIIv TARIFNE OZNAKE (član 40ž)

  XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA (čl. 40z do čl. 40n)

  XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 41. do čl. 46.) - brisano

  XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 47. do čl. 50.)

  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  "Sl. glasnik RS", br. 73/01
  "Sl. glasnik RS", br. 135/04
  "Sl. glasnik RS", br. 46/05
  "Sl. glasnik RS", br. 61/07
  "Sl. glasnik RS", br. 5/09
  "Sl. glasnik RS", br. 31/09
  "Sl. glasnik RS", br. 101/10, 43/11
  "Sl. glasnik RS", br. 43/11
  "Sl. glasnik RS", br. 101/11
  "Sl. glasnik RS", br. 93/12, 119/12
  "Sl. glasnik RS", br. 119/12, 142/14, 103/15, 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 47/13
  "Sl. glasnik RS", br. 142/14, 103/15 i 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 55/15
  "Sl. glasnik RS", br. 103/15
  "Sl. glasnik RS", br. 108/16

  2. Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina ("Sl. glasnik RS", br. 55/12, 88/17)

  3. Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe ("Sl. gl. RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17, 108/17)

  Obrazac ZAM/CA - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića
  Obrazac ZAM/K - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za kafu
  Obrazac PU - Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe
  Obrazac AM-C - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete
  Obrazac AM-A - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića
  Obrazac AM-K - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu
  Obrazac SZ - Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića
  Obrazac ZAM-1 - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja
  Obrazac AM-C/ZALIHE - Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za cigarete
  Obrazac AM-A/ZALIHE - Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za alkoholna pića

  4. Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza ("Sl. glasnik RS", br. 137/04, 109/09, 96/12, 88/17, 119/17)

  Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza

  5. Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 111/13, 6/14)

  6. Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva ("Sl. glasnik RS", br. 95/12)

  Lista aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva

  7. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 56/13, 90/17, 3/19)

  Obrazac SNA - Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize
  Obrazac LNA - Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda

  8. Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 99/12, 64/13, 67/15, 44/18 - dr. zakon)

  9. Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe ("Sl. glasnik RS", br. 3/05, 86/17)

  10. Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 63/07)

  11. Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Sl. glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12, 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18, 48/18)

  Obrazac PP OA - Poreska prijava o obračunu akcize

  12. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje ("Sl. glasnik RS", br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18)

  Obrazac REF-T
  Obrazac REF-G

  13. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe ("Sl. glasnik RS" br. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16, 18/18)

  Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe
  Obrazac REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb
  Obrazac REF-I, REF-Ia, REF-Ib

  14. Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju ("Sl. glasnik RS" br. 76/15, 101/16, 86/17)

  Obrazac PP OAEL - Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

  15. Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine ("Sl. glasnik RS" br. 12/19)

  Vise detalja
  Šifra: 155613
  1.310 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj:

  1. ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 i 30/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i 1a)

  Značenje pojedinih izraza (član 1a)

  II. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2.)

  III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE (čl. 3. do čl. 5.)

  Proizvodnja i uvoz (čl. 3. do čl. 5.)

  IV. OBVEZNIK AKCIZE (čl. 6. i 7.)

  V. OSNOVICA AKCIZE (član 8.)

  VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE (čl. 9. do čl. 18.)

  Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti (čl. 9. do čl. 9b)
  Duvanske prerađevine (član 10.)
  Etil-alkohol (etanol) (član 11.) - brisano
  Alkoholna pića (član 12.)
  Akcize na alkoholna pića (čl. 12a i 13.)
  Kafa (čl 14. i 14a)
  So za ishranu (član 15.) - brisano
  Luksuzni proizvodi (član 16.) - brisano
  Indeksacija (član 17.)
  Kontrolne akcizne markice (član 18.)

  VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE (čl. 19, 19a i 20.)

  Oslobođenja (čl. 19. i 19a)
  Umanjenje obračunate akcize (član 20.)

  VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (čl. 20a i 20b)

  VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE (čl. 21. do čl. 29.)

  Obračun akcize (član 21.)
  Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda (član 21a)
  Obračunavanje akcize na tečni naftni gas (čl. 21b i 22.) - brisano
  Posebni slučajevi obračunavanja akcize (član 22a)
  Plaćanje akcize (član 23.)
  Podnošenje poreske prijave (čl. 24. do čl. 26.)
  Kamata (član 27.) - brisano
  Prinudna naplata (član 28.) - brisano
  Mesto plaćanja akcize (član 29.)

  IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE (čl. 30. do čl. 34.)

  Prijava mesta obavljanja delatnosti (član 30.)
  Evidencija (čl. 31, 31a i 32.)
  Popis zaliha (čl. 33. i 34.)

  X. ZASTARELOST (član 35.) - brisano

  XI. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (član 36.) - brisano

  XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE (čl. 37. do čl. 40.)

  Povraćaj akcize (član 37.)
  Pravo na kamatu (član 38.) - brisano
  Refakcija akcize (čl. 39. do čl. 40.)

  XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE (čl. 40a do čl. 40đ)

  XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA (član 40e)

  XIIv TARIFNE OZNAKE (član 40ž)

  XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA (čl. 40z do čl. 40n)

  XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 41. do čl. 46.) - brisano

  XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 47. do čl. 50.)

  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  "Sl. glasnik RS", br. 73/01
  "Sl. glasnik RS", br. 135/04
  "Sl. glasnik RS", br. 46/05
  "Sl. glasnik RS", br. 61/07
  "Sl. glasnik RS", br. 5/09
  "Sl. glasnik RS", br. 31/09
  "Sl. glasnik RS", br. 101/10, 43/11
  "Sl. glasnik RS", br. 43/11
  "Sl. glasnik RS", br. 101/11
  "Sl. glasnik RS", br. 93/12, 119/12
  "Sl. glasnik RS", br. 119/12, 142/14, 103/15, 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 47/13
  "Sl. glasnik RS", br. 142/14, 103/15 i 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 55/15
  "Sl. glasnik RS", br. 103/15
  "Sl. glasnik RS", br. 108/16

  2. Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina ("Sl. glasnik RS", br. 55/12, 88/17)

  3. Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe ("Sl. gl. RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17, 108/17)

  Obrazac ZAM/CA - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića
  Obrazac ZAM/K - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za kafu
  Obrazac PU - Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe
  Obrazac AM-C - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete
  Obrazac AM-A - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića
  Obrazac AM-K - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu
  Obrazac SZ - Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića
  Obrazac ZAM-1 - Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja
  Obrazac AM-C/ZALIHE - Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za cigarete
  Obrazac AM-A/ZALIHE - Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za alkoholna pića

  4. Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza ("Sl. glasnik RS", br. 137/04, 109/09, 96/12, 88/17, 119/17)

  Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza

  5. Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 111/13, 6/14)

  6. Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva ("Sl. glasnik RS", br. 95/12)

  Lista aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva

  7. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 56/13, 90/17, 3/19)

  Obrazac SNA - Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize
  Obrazac LNA - Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda

  8. Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 99/12, 64/13, 67/15, 44/18 - dr. zakon)

  9. Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe ("Sl. glasnik RS", br. 3/05, 86/17)

  10. Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 63/07)

  11. Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Sl. glasnik RS", br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12, 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18, 48/18)

  Obrazac PP OA - Poreska prijava o obračunu akcize

  12. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje ("Sl. glasnik RS", br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18)

  Obrazac REF-T
  Obrazac REF-G

  13. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe ("Sl. glasnik RS" br. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16, 18/18)

  Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe
  Obrazac REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb
  Obrazac REF-I, REF-Ia, REF-Ib

  14. Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju ("Sl. glasnik RS" br. 76/15, 101/16, 86/17)

  Obrazac PP OAEL - Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

  15. Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine ("Sl. glasnik RS" br. 12/19)

  Br.strana: 190

  God.izdanja: 2019.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.